Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Xuân Nhâm Dần 2022.

Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Xuân Nhâm Dần 2022.

Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Xuân Nhâm Dần 2022.

Cứ mỗi mùa xuân về, chúng ta lại hướng đến mừng Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mừng đất nước Việt Nam đang trên con đường đổi mới.

Mùa xuân là tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

Thầy và trò Trường Tiểu học Đa Phúc thi đua dạy tốt, học tốt bằng các việc làm thiết thực cụ thể như sau:

 Mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022

 Mùa xuân là tết trồng cây

Chăm sóc vườn rau, vườn hoa.    

Thực hiện công tác phòng dịch thực hiện tốt thông điệp 5K

Thi đua dạy tốt - học tốt

Tác giả: Trường Tiểu học Đa Phúc.