TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐA PHÚC GIAO LƯU “NÉT CHỮ - NẾT NGƯỜI”

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 ban giám hiệu trường Tiểu học Đa Phúc đã bắt tay luôn vào việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố điển hình phục vụ cho việc giao lưu các phong trào thi đua do ngành phát động.

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã phát động rất nhiều phong trào thi đua. Mở đầu cho các phong trào thi đua, đó là phong trào thi đua , đó là phong trào “ Nét chữ - nết người” đã được bộ phận chuyên môn nhà trường tổ chức vào ngày 14/9/2018. phong trào đã được toàn thể giáo viên  trong nhà trường hường ứng và tham gia tích cực. với tinh thần đó, nhiều giáo viên đã đạt giải cao, trong số đó có đồng chí Bùi Thị Kim Thoa đã đạt giải quán quân của hội thi. Kết quả của phong trào này sẽ lan tỏa, tiếp sức và ảnh hưởng tích cực tới các phong trào thi đua khác, tạo tiềm đề vững chăc để tập thể nhà trường quyết tâm thưc hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 – 2019