TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐA PHÚC

Một số hình ảnh tập huấn Chường trình giáo dục phổ thông

Giáo viên trường tiểu học Đa Phúc
 tích cực tập huấn chương trình GD phổ thông

Tổ 2+3 đang hăng sang hoạt động nhóm

Kết quả thảo luận của tổ 2+3

Hoạt động tập trung của tổ 1

Thành quả HĐ nhóm của tổ 1

Tổ 4+5 đang chia sẻ bài “Tích hợp liên môn”

Hình ảnh làm việc nhóm tích cực của tổ 4+5

Kết quả thu được của tổ 4+5

Hăng say, chia sẻ

Nghiêm túc thực hiện

Hoạt động nhóm hiệu quả

Tinh thần hợp tác tích cực

Trình bày khoa học sáng tạo

Đợt tập huấn thành công rực rỡ
     Xin chân thành cảm ơn!