Đ/c Lê Văn Thạch ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, chủ tịch hội nông dân tỉnh Hòa Bình - Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Thủy về hôc trợ hàng hóa, thiết bị vật tư phòng dịch Covid - 19 cho các đơn vị vùng khó khăn thuộc huyện Yên Thủy.

Đồng chí Lê Văn Thạch ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chủ tịch hội nông dân tỉnh Hòa Bình - Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Thủy về hỗ trợ hàng hóa, thiết bị vật tư phòng dịch Covid - 19 cho các đơn vị vùng khó khăn thuộc huyện Yên Thủy.

      Thực hiện chương trình công tác, ngày 5/1/2022 đồng chí Lê Văn Thạch ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chủ tịch hội nông dân tỉnh Hòa Bình - Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Thủy về hỗ trợ hàng hóa, thiết bị vật tư phòng dịch Covid - 19 cho các đơn vị vùng khó khăn thuộc huyện Yên Thủy.

Đ/c Lê Văn Thạch ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh - Chủ tịch hội nông dân tỉnh Hòa Bình, tặng quà cho các đơn vị vùng khó khăn thuộc huyện Yên Thủy.
Các đơn vị nhận quà
Trường Tiểu học Đa Phúc và Trường Tiểu học Bảo Hiệu nhận quà.
Đ/c Bùi Thị Bình - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy - Trưởng ban dân vận - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Yên Thủy phát biểu.

     

Cô giáo Đặng Kim Liên - Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn nhà trường phát quà cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Đa Phúc.

Tác giả: Trường Tiểu học Đa Phúc.